VÄRDERING AV DÖDSBO

Vi utför alltid en kostnadsfri värdering

Vi gör alltid ett hembesök till dödsboet för att kunna göra
en riktig bedömning av värdet i allt kvarvarande lösöre. Naturligtvis gör vi
värderingen och hembesöket helt utan kostnad. Kontakta oss för att bestämma tid
för hembesöket.

När vi gör hembesöket är det bra om alla personliga saker
och annat ni vill behålla är borttaget. Det är även viktigt att vi får tillgång
till nycklar för eventuella förråd och garage.

Vid hembesök gör vi en värdering av kvarvarande säljbara
saker och ställer upp det mot kostnaden för tömning och städning. Är det saker
av betydande värde som överstiger värdet av tömning och städning så betalar vi
er mellanskillnaden. Vi lämnar alltid en offert då det är möjligt, allt för att
ni ska veta vad den slutgiltiga kostnaden blir.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

TÖMNING