Dödsbo eller Sterbhus är samma sak men idag används dödsbo om kvarlåtenskapen efter en avliden person.

Här kommer fem punkter att tänka på vid dödsfall.

1. Ring 112 och berätta vad som hänt.

2. Informera familjemedlemmar, övrig släkt och vänner och eventuell arbetsgivare. Om det känns jobbigt ta hjälp av någon.

3. Kontakta en begravningsbyrå.

4. Bouppteckning ska upprättas inom 3 månader, ta hjälp av en bouppteckningsman om ni inte klarar det själv.

5. Avsluta konton och säg upp avtal.

Här nedan finns tre bra sidor att titta på för mer information.

www.efterlevandeguiden.se

www.konsumenternas.se

www.skatteverket.se